biểu đồ giao dịch cổ phiếu PHR
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CÁC DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG
VĂN BẢN
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
HÌNH ẢNH - TƯ LIỆU
tìm kiếm
  
   Tin tức & sự kiện
  Lượt xem tin này: 1078
Tập tin đính kèm: 425.CSPH-HDQT13565301062018.pdf


Công bố thông tin phát hành cổ phiều
Để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Các tin khác :
bảng chứng khoán điện tử
tin mới
Trực tuyến : 63
Lượt truy cập : 6379911
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tình Bình Dương
Tel.: (84) 2743 657 106 - (84) 2743 657 113 - Fax: (84) 2743 657 110
Website: www.phr.vn; www.phuochoa.com.vn
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn