PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 10.12.2019 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 303 đ/độ TSC; Hộ thường xuyên 1 năm 305 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 10.000 đ/kg Liên hệ: Mrs. Linh 0387.069.131; Mrs. Yến Vân 0976.555.7038