biểu đồ giao dịch cổ phiếu PHR
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CÁC DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG
VĂN BẢN
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
HÌNH ẢNH - TƯ LIỆU
tìm kiếm
  
   Dây chuyền sản xuất

    * Quy trình sản xuất ly tâm:


 


   * Quy trình sản xuất mủ khối:


 


   * Quy trình sản xuất mủ tạp:


 
bảng chứng khoán điện tử
tin mới
Trực tuyến : 43
Lượt truy cập : 9225328
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tình Bình Dương
Tel.: (84) 2743 657 106 - (84) 2743 657 113 - Fax: (84) 2743 657 110
Website: www.phr.vn; www.phuochoa.com.vn
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn